Junta directiva

President: Pere Ferrer i Casalprim

 

Vicepresident: Daniel Cester i Bataller

 

 Secretari: Raül Jiménez i Rull

 

 Tresorer: Rosa Soriano i Lopez

 

Vocal I: Carles Foz i Foz

Vocal II: Francesc Solà i Quesada

Vocal III: Joan Viña i Mascaró

Vocal IV: Meritxell Solà i Carbonell

Vocal V: Mª Carme Canteras i Badal